Obra

CEFALOGRAFIAS

2016

EN REMODELACION

2009-2016

¬°APOCRIFO!

2009

ACEFALIA

2007

HERMETISTMO POPULAR

2007

AUTOPSIA

2006

DIALOGOS BLANDOS

2004